GİZLİLİK POLİTİKASI

6698 SAYILI KVKK BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

YANIT YAYINCILIK EĞİTİM DAĞITIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; ürün veya hizmet alan kişiler, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.VERİ SORUMLUSU:

YANIT YAYINCILIK EĞİTİM DAĞITIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:15 Nidakule Göztepe Kadıköy İstanbul Türkiye Vergi Dairesi: Erenköy, Vergi No: 9360660172, Mersis No:0936066017200011); Kanunun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek. Şirketimizce işletilen www.yanityayincilik.com internet sitesi, mobil uygulamalar üzerinden üyelik kaydının oluşturulması, talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak., hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla, Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Bilgisi: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik, Geçici Kimlik Numarası, pasaport numarası, doğum tarihi, paylaştığınız resmi kimlik belgeleri üzerindeki diğer nüfus kimlik bilgileri, meslek, görev, unvan bilgisi.

İletişim Bilgisi: Telefon, Fax Numarası, E-Posta, KEP Adresi, Adres, Posta Kodu, Adres numarası.

Risk Yönetimi Bilgisi: Ticari, teknik, idari risk bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri.

Pazarlama Bilgisi: İnternet çerez bilgisi, reklam, kampanya, anket, tanıtım, imza günleri gibi etkinlikler vasıtasıyla işlenen bilgiler, cep telefonu, elektronik posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen pazarlama bilgisi, üyelik işlemleri için Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp kullanıcı adı bilgileri, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla üyelik kaydı oluşturmanız halinde, kullandığınız adınız ve soyadınız sosyal medya hesabınıza giriş için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz üyelik kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır. Sosyal medya hesaplarınızdaki diğer kişisel verileriniz şirketimizle paylaşılmamaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Tanıtım, kampanya, imza günlerinde ve etkinliklerde, aracı kurum ve kuruluşlar, sair kanallar vasıtasıyla; mağazalarımızda, internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, video paylaşımlarındaki görüntüleriniz, müşteri hizmetleri kapsamında çağrı merkezi görüşme ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgisi: Kişisel veri sahibinin verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, şirket tarafından yapılan satış işlemi ile ilgili diğer sözleşmeler, KVKK Başvuru formu işlem bilgisi, şirket faaliyetleri kapsamında yapılan iş ve işlemler, adli makamlarla yapılan yazışmalarda işlenen kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, icra daireleri, noterler, adli makamlarla yapılan işlemler kapsamında işlenen veriler.

Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: Şirket faaliyetleri kapsamında, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, çağrı merkezi veya doğrudan iletilen şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: İlgili kişiler ve ziyaretçilerin mağaza ve eklentilerini ziyaretleri sırasında elde edilen giriş çıkış kamera kayıt bilgileri.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, yukarıda 2 nolu bentte sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere; çalışanlarımıza, şirket birimleri ve yöneticilerine, topluluk şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, internet servislerine, sosyal medya mecralarına, reklam ajanslarına, avukatlık bürolarına, mali müşavirlerimize, danışmanlarımıza, denetçilere, bankalara, finans kuruluşlarına, kargo şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan; teknolojik hizmet veren donanım, yazılım, firmalarına, veri güvenliği sağlayan bulut şirketlerine, şirket veri tabanına, ilgili gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, yanityayincilik.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik kaydı oluşturmanız, sunulan hizmetlerden faydalanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ) :

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu YANIT YAYINCILIK EĞİTİM DAĞITIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:15 Nidakule Göztepe Kadıköy İstanbul Türkiye adresine, internet sayfamızda yayınlanan “BAŞVURU FORMUNU” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yanityayincilik.com adresine e-posta ya da gelen SMS’te bulunan çıkma talebi sms yanıtını göndererek, yapacağınız şahsi başvuru veya noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru yöntemleri ile iletebilirsiniz.